Ptáci Českomoravské vrchoviny

KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. - ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava, 220 s. + 8 s. barevných příloh, ISBN 80-86382-16-8. Jednotlivé druhy doplnil svými ilustracemi Vít Liška.

V této nové publikaci s podtitulem Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina se na 220 stranách dozvíte vše podstatné o hnízdním výskytu ptáků na Českomoravské vrchovině. Bylo zpracováno 50 mapovacích kvadrátů, které zahrnují téměř celou Vysočinu.


Hnízdní rozšíření čírky modré (Anas querquedula) na Vysočině v letech 2001-2004.

Pro 132 vybraných vzácnějších druhů byla shrnuta dostupná data a stručně okomentovány změny v rozšíření a početnosti. Jestliže byl u těchto vybraných druhů zaznamenán hnízdní výskyt v letech 2001-2004, jsou texty doplněny i mapkou hnízdního rozšíření. Mapky jsou zpracovány podle stejné metodiky jako Atlasy hnízdního rozšíření ptáků ČR. V každém kvadrátu je tedy vyznačeno možné, pravděpodobné nebo prokázané hnízdění, pokud zde bylo zaznamenáno v letech 2001-2004. Konkrétní data jsou uvedena v textové části. Dalších 72 běžně hnízdících druhů ptáků na Českomoravské vrchovině je vypsáno v závěru knihy.
Vydání publikace bylo podpořeno v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi, díky němuž vám můžeme tuto knihu nabídnout za pouhých 70 Kč.


Hnízdní rozšíření motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v letech 2001-2004.

Publikace je k dostání v Muzeu Vysočiny v Jihlavě (Masarykovo nám. 57/58) nebo si ji lze objednat u Jany Kodetové (j.kodetova@email.cz - k ceně se připočítává poštovné a balné, což u zasílání 1 knihy představuje 30 Kč). Případně je možné si domluvit osobní vyzvednutí na Fakultě lesnické a environmentální v Praze - Suchdole (Vojtěch Kodet, místnost L409, vojtech.kodet@email.cz). Budeme se snažit, aby byla publikace k dostání také na Ornitologické konferenci České společnosti ornitologické (ČSO) v Mikulově a na podzimních schůzích ČSO a Jihomoravské pobočky ČSO.


Kontakt na autory:
Ivan Kunsmüller – e-mail: pygargus@vysocinanet.cz
Vojtěch Kodet – e-mail: vojtech.kodet@email.cz

září 2006

Archiv dokumentů na www.ptactvojihlavska.tk