Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

I. - Úvod, použité zkratky, vysvětlivky

Úvod:

Zatím jsou v tomto příspěvku uvedeny pouze údaje publikované ve výše uvedených knihách, ale postupně by měly být doplněny o některé nepublikované údaje a o nová pozorování. Tento příspěvek si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s hnízdícím ptactvem v okrese Jihlava, neboť každý nemá k dispozici výše uvedené knihy a v současné době neexistuje žádná podobná práce, která by shrnovala poznatky o ptactvu v regionu. Vyzývám všechny, kteří mají k dispozici buď nová nebo starší pozorování, kterými by mohli doplnit uvedené údaje, ať je zašlou na adresu: Vojtěch Kodet, S. K. Neumanna 4, 586 01 Jihlava a nejlépe na e-mail: vojtech.kodet@email.cz

 

Použité zkratky:

Celosvětově ohrožené druhy podle Collar a Andrew 1988:

CSO = celosvětově ohrožený

Druhy ohrožené v celé Evropě nebo ve velkých částech jejich evropského areálu (ale nejsou ohroženy celosvětově) podle Grimmett a Jones 1989:

CEO = celoevropsky ohrožený

Zařazení do kategorie ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:

§§§ = druh kriticky ohrožený (critically endangered species)

§§ = druh silně ohrožený (extremely endangered species)

§ = druh ohrožený (endangered species)

Zařazení do kategorie podle návrhu nového Červeného seznamu ptáků České republiky (ŠŤASTNÝ, BEJČEK in lit.) podle všeobecně platných směrnic IUCN:

EW = druh vyhynulý ve volné přírodě

CR = druh kriticky ohrožený (Critically Endangered)

E = druh ohrožený (Endangered)

VU = druh zranitelný (Vulnerable)

CD = druh závislý na ochraně (Conservation Dependent)

NT = druh téměř ohrožený (Near Threatened)

LC = druh málo dotčený (Least Concern)

 

Stupnice průkaznosti hnízdění:

Za hnízdní období se považuje doba od 1. dubna do 31. července. Není ale nutné omezovat se ve všech případech na toto období - např. sovy hnízdí často už dříve a mnozí pěvci, vodní ptáci, holubi mohou, ať už normálně nebo při náhradních snůškách, klást vejce a vyvádět mláďata i v srpnu. Křivka obecná může ostatně hnízdit i uprostřed zimy. Stupně průkaznosti hnízdění jsou podle mezinárodních kritérií následující:

 

¡ = možné hnízdění

1) Druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí (Mnozí bahňáci, někteří kráčiví a rackovití se u nás často zdržují po celé hnízdní období, aniž zahnízdí, u nich je proto nutné použít jiného důkazu o hnízdění).

2) Pozorování zpívajícího samce (samců) anebo zaslechnutí hlasů souvisejících s hnízděním v hnízdním období.

¡ = pravděpodobné hnízdění

3) Pár pozorovaný ve vhodném hnízdním prostředí v době hnízdění.

4) Stálý okrsek předpokládaný na základě pozorovaného teritoriálního chování (např. zahánění soků, zpěv apod.) na témže stanovišti nejméně dvakrát v odstupu 1 týdne.

5) Pozorování toku a imponování nebo páření.

6) Hledání pravděpodobných hnízdišť.

7) Vzrušené chování a varování starých ptáků nejspíše v blízkosti hnízda či mláďat.

8) Přítomnost hnízdních nažin u chycených starých ptáků.

9) Staří ptáci pozorovaní při stavbě hnízda nebo dlabání hnízdní dutiny.

n = prokázané hnízdění

10) Odpoutávání pozornosti od hnízda nebo mláďat a předstírání zranění.

11) Nález použitého hnízda (obydleného či opuštěného během pozorování) či zbytků vaječných skořápek.

12) Nález čerstvě vylétnutých mláďat (u krmivých ptáků) anebo mláďat v prachovém peří (u nekrmivých).

13) Pozorování starých ptáků přilétajících na hnízdiště či opouštějících jej za okolností, které nasvědčují přítomnosti obsazeného hnízda (včetně vysoko umístěných hnízd nebo hnízdních dutin, do nichž není vidět) či pozorování starých ptáků vysezujících snůšky.

14) Pozorování starých ptáků při odnášení trusu od hnízda nebo při přinášení potravy mláďatům.

15) Nález hnízda s vejci.

16) Nález hnízda s mláďaty viděnými nebo slyšenými.

(ŠŤASTNÝ et al. 1996)

 

Kvadráty v okrese Jihlava:

Uvedené kvadráty jsou z mezinárodní sítě pro mapování organismů a mají rozměr zhruba 12 x 11,2 km (6´´ zeměpisné šířky x 10´´ zeměpisné délky) a každý z nich má evidenční číslo, které se získá kombinací dvojčísel vodorovné a svislé řady.

 

 

57

58

59

60

64

 

 

*

*

65

 

*

*

*

66

 

*

*

*

67

*

*

*

 

68

 

*

*

 

 

Pro přibližnou orientaci uvádím některé obce z uvedených kvadrátů:

(můžete si je najít i na mapě jihlavského okresu)

 

6459 - Kamenná

6460 - Brzkov, Hrbov

6558 - Boršov, Branišov, Dudín, Dušejov, Hlávkov, Jiřín, Kalhov, Opatov, Šimanov, Ústí, Větrný Jeníkov, Zbilidy, Zbinohy

6559 - Antonínův Důl, Bílý Kámen, Dobronín, Heroltice, Hybrálec, Jihlava-sever, Měšín, Pávov, Plandry, Rantířov, Smrčná, Střítež, Vyskytná nad Jihlavou, Zborná

6560 - Dobroutov, Jamné, Janovice, Kozlov, Nadějov, Polná, Rybné, Stáj, Velký Beranov, Věžnice, Věžnička, Záborná, Ždírec, Zhoř

6561 - Arnolec, Jersín, Meziříčko

6658 - Batelov, Bezděčín, Buková, Cejle, Dolní Cerekev, Dvorce, Hojkov, Jedlov, Jezdovice, Kostelec, Milíčov, Mirošov, Rohozná, Salavice, Spělov, Švábov,

6659 - Beranovec, Cerekvička, Čížov, Hosov, Jihlava-jih, Kosov, Loučky, Malý Beranov, Pístov, Popice, Puklice, Příseka, Rosice, Suchá, Uhřínovice, Vílanec

6660 - Bítovčice, Brtnice, Jeclov, Kamenice, Kamenička, Komárovice, Luka nad Jihlavou, Malé, Otín, Panská Lhota, Přímělkov, Rozseč, Řehořov, Střížov, Vržanov, Vysoké Studnice

6757 - Horní Dubénky, Janštejn, Jihlávka, Kaliště, Klátovec, Panské Dubénky

6758 - Doupě, Čenkov, Hodice, Lhotka, Lovětín, Mysliboř, Nová Ves, Rácov, Růžená, Řásná, Řídelov, Studnice, Třešť, Třeštice, Vanov, Vanůvek, Volevčice

6759 - Bezděkov, Dlouhá Brtnice, Hladov, Jestřebí, Nepomuky, Nevcehle, Otín, Panenská Rozsička, Pavlov, Prostředkovice, Sedlejov, Stajiště, Stonařov. Urbanov, Žatec

6858 - Borovná, Černíč, Dobrá Voda, Dyjice, Horní Myslová, Kostelní Myslová, Krahulčí, Mrákotín, Mysletice, Olší, Praskolesy, Radkov, Slaviboř, Strachoňovice, Telč, Zadní Vydří

6859 - Bohuslavice, Dolní Vilímeč, Jidřichovice, Krasonice, Markvartice, Nová Říše, Olšany, Rozsičky, Stařá Říše, Vystrčenovice, Zdeňkov, Zvolenovice

6959 - Knínice

 

ZPĚT