Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

II. - Potápky (Podicipediformes)

 

§,VU - Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

 

 

1973 – 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

¡

n

¡

 

66

 

n

n

n

67

n

¡

n

 

 

67

n

¡

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

Na Českomoravské vrchovině hnízdí nejvýše na ryb. Bor u Horních Dubének - 690 m n/m (Kunstmuller I. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), na Šumavě se vyskytuje i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996).

Nejvýše položená hnízdiště na jižní Moravě jsou v cca 650 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994).

Během posledního desetiletí bylo registrováno výrazné snížení početnosti i na rybnících Českomoravské vrchoviny. Příčiny snižování početnosti nejsou dostatečně objasněny (MARTIŠKO et al. 1994).

 

§,VU - Potápka roháč (Podiceps cristatus)

 

 

1973 – 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

 

 

66

 

n

n

 

67

n

n

n

 

 

67

n

¡

n

 

68

 

 

n

 

 

68

 

n

n

 

 

Na Českomoravské vrchovině hnízdí nejvýše na ryb. Medlov - 710 m n/m a na ryb. Sykovec - 726 m n/m - obojí okr. ZR (Eleder P. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), na Šumavě se vyskytuje i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996).

Nejvýše položená hnízdiště na jižní Moravě jsou v cca 600 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994).

 

§§,CR - Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)

 

 

do r. 1980

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

¡

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

Ještě v r. 1927 se zmiňuje Canon o potápce rudokrké jako vzácně hnízdící na rybnících u Jihlavy (FIALA 1965).

Příčiny změn v početnosti a rozšíření nejsou známy. Vzácná hnízdění jsou ohrožována na rybnících kolísáním vodní hladiny a vyžínáním vodních porostů (MARTIŠKO et al. 1994).

 

 

§,VU - Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

 

 

1973 – 1977

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

n

 

64

 

 

 

 

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

¡

¡

 

 

66

 

n

 

 

67

 

 

n

 

 

67

n

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

n

 

 

Nejvýše položená hnízdiště na jižní Moravě jsou v cca 650 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

10. 07. 1978 - 1 pár krmí mládě na ryb. Bor u Polné (Hladík B. in MARTIŠKO 1994)

Příčiny změn početnosti a soustavného snižování počtů z velké části Evropy od 60. a 70. let nejsou jasné (MARTIŠKO et al. 1994).

 

ZPĚT