Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

IV. - Vrubozobí (Anseriformes)

 

NT - Labuť velká (Cygnus olor)

 

 

1970 - 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

n

n

65

 

 

 

 

 

65

 

n

n

n

66

 

n

 

 

 

66

 

n

n

n

67

 

 

 

 

 

67

n

n

n

 

68

 

n

 

 

 

68

 

n

n

 

 

Na Českomoravské vrchovině hnízdí nejvýše na Černém ryb. v okrese Jihlava - 636 m n/m (Kunstmuller I. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), na Šumavě se vyskytuje i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Nejvýše položená hnízdiště na jižní Moravě jsou v cca 650 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

V letech 1978-80 bylo poprvé zjištěno hnízdění na Jihlavsku na Roštejnském ryb. (SLAVÍK 1982)

 

§,LC - Kopřivka obecná (Anas strepera)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

¡

 

 

 

Nejvýše položená hnízdiště v ČR jsou rybníky na Českomoravské vrchovině do 500 m n/m (Fiala V. in ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Nejvýše položené hnízdiště na jižní Moravě je v 570 m n/m na Bohdalovsku (MARTIŠKO et al. 1994)

 

§,CR - Čírka obecná (Anas crecca)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

n

 

64

 

 

 

 

65

 

¡

n

n

 

65

 

¡

¡

 

66

 

 

n

 

 

66

 

¡

 

 

67

¡

¡

n

 

 

67

n

¡

 

 

68

 

n

n

 

 

68

 

¡

¡

 

Na Českomoravské vrchovině hnízdila nejvýše kolem 600 m n/m (HLADÍK 1957), jinde hnízdila i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Na jižní Moravě hnízdí do cca 600 m n/m (HLADÍK 1957)

Jihlavsko: ojedinělé zprávy o pozorování čírek v době hnízdění u Jihlavy, Třeště, Nové Říše ap. (Toman, Kunstmuller, Miksa, Bartoš a další), hnízdění z okolí Jihlávky zmiňuje Kankrlík (MARTIŠKO et al. 1994)

Dříve pravidelně a běžně hnízdící druh prakticky po celém regionu. Od 60. let je registrováno soustavné snižování početnosti v souvislosti s likvidací vhodných hnízdišť (meliorace, vyhrnování rybníků, rozorávání luk) a jistě i hromadnými úhyny vodních ptáků na botulismus. (MARTIŠKO et al. 1994)

 

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

¡

 

66

 

n

n

n

67

n

n

n

 

 

67

n

n

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

Nejvýše položené hnízdiště na jižní Moravě je v 720 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

Pokles početnosti hnízdící populace je zejména důsledkem hromadných úhynů ptáků na botulismus a nevhodných změn životního prostředí (vyhrnování rybníků, meliorace bažinatých území, regulační úpravy toků apod.). Na Českomoravské vrchovině není snížení početnosti tak výrazné. (MARTIŠKO et al. 1994)

 

§§,CR - Čírka modrá (Anas querquedula)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

n

 

64

 

 

¡

 

65

 

 

n

n

 

65

 

 

 

¡

66

 

 

¡

 

 

66

 

 

 

 

67

n

n

n

 

 

67

¡

¡

 

 

68

 

n

n

 

 

68

 

 

 

 

 

Na jižní Moravě hnízdí do 600 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

1984 - 1 pár se po celé hnízdní období zdržoval u Kamenné (Dobrovolný A. in MARTIŠKO et al. 1994)

Dříve pravidelně a běžně hnízdící druh prakticky po celém regionu. Od 60. let je registrováno soustavné snižování početnosti v souvislosti s likvidací vhodných hnízdišť (meliorace, vyhrnování rybníků, rozorávání luk) a jistě i hromadnými úhyny vodních ptáků na botulismus. (MARTIŠKO et al. 1994)

 

§§,CR - Lžičák pestrý (Anas clypeata)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

¡

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

67

¡

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

Na jižní Moravě hnízdí do 450 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

Zcela chybí zprávy o hnízdění na Jihlavsku (MARTIŠKO et al. 1994)

 

Polák velký (Aythya ferina)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

 

 

66

 

n

n

 

67

n

n

n

 

 

67

n

 

n

 

68

 

n

 

 

 

68

 

n

n

 

 

Na Českomoravské vrchovině zahnízdil nejvýše na ryb. Trnka u Nového Města na Moravě - 643 m n/m (Eleder P. in ŠŤASTNÝ et al. 1996)

K určitému snížení početnosti došlo také na Českomoravské vrchovině (MARTIŠKO et al. 1994)

 

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

 

 

do r. 1960

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

 

 

 

 

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

 

 

 

 

66

 

n

n

¡

 

66

 

n

n

n

67

 

 

 

 

 

67

n

n

n

 

 

67

n

¡

n

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

n

n

 

 

Na jižní Moravě hnízdí do cca 650 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

K určitému snížení početnosti došlo také na Českomoravské vrchovině (MARTIŠKO et al. 1994)

 

ZPĚT