Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

V. - Dravci (Accipitriformes)

 

CEO,§§,VU - Včelojed lesní (Pernis apivorus)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

¡

n

 

64

 

 

n

¡

65

 

 

n

n

 

65

 

¡

¡

¡

66

 

 

 

 

 

66

 

¡

¡

¡

67

 

 

n

 

 

67

¡

¡

¡

 

68

 

 

 

 

 

68

 

¡

¡

 

 

Na jižní Moravě hnízdí nejvýše kolem 600 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

 

§§§,CR - Luňák hnědý (Milvus migrans)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

66

 

¡

 

 

67

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

Na jižní Moravě hnízdí do cca 400 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

?. 06. 1990 - 2 ex. u Jezdovic (Kunstmuller I. in MARTIŠKO 1994)

 

CSO,§§§,CR - Luňák červený (Milvus milvus)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

¡

 

 

 

Nejvýše položené hnízdiště na Českomoravské vrchovině bylo v roce 1991 na Havlíčkobrodsku v krajině s roztroušenými lesíky ve výšce cca 550 m n/m, hnízdo bylo na modřínu (KUNSTMULLER 1993)

 

CEO,§,VU - Moták pochop (Circus aeruginosus)

 

 

do r. 1960

 

 

1961 - 1980

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

64

 

 

n

¡

65

 

 

 

 

 

65

 

 

¡

¡

 

65

 

¡

n

n

66

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

66

 

n

n

n

67

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

67

n

n

¡

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

n

¡

 

 

Na jižní Moravě hnízdí nejvýše v cca 600 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

Koncem 70. let začalo osídlování Českomoravské vrchoviny. Na Jihlavsku byla registrována první pravděpodobná hnízdění v roce 1983 u Jezdovic a Bukové (SLAVÍK 1985)

 

CEO,§§,E - Moták pilich (Circus cyaneus)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

¡

n

 

64

 

 

n

n

65

 

 

 

n

 

65

 

¡

¡

n

66

 

 

n

 

 

66

 

¡

¡

¡

67

 

 

n

 

 

67

n

¡

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

¡

 

 

 

Hnízdí zejména v 500 - 700 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

Během 60. let začali pilichové osidlovat moravskou část Českomoravské vrchviny (Jihlavsko a Žďársko) a od roku 1980 zde bylo zjištěno hnízdění na celé řadě lokalit (MARTIŠKO et al. 1994)

Zhruba od poloviny 60. let začalo šíření na Českomoravskou vrchvinu (od západu v souvislosti se šířením v Čechách). Do 70. let bylo obsazeno celé Jihlavsko a Žďársko (MARTIŠKO et al. 1994)

1965 a 1967-1971 - hnízdění u Nepomuk, 1971 - hnízdění u Pavlova, 1971 - hnízdění u Panenské Rozsičky, 1967 - hnízdění u Hodic, 1970 - hnízdění u Stonařova, 1971 - 2 hnízda v polesí Pouště u Třeště, 1970-1971 - hnízdění u Janovic (SLAVÍK 1967, 1970, 1971, 1972)

1977 - hnízdění u Brzkova, Hrbova a Špinova, 1978 - hnízdění u Dobroutova, 1980 - hnízdění mezi Brzkovem a Šachotínem, další u Brzkova, 1981 - hnízdění u Hrbova, 1981 - pozorování po 1 páru po celé hnízdní období u Záborné, Polné, Janovic, v létě pozorován pár i u Dobroutova (HLADÍK 1987)

03. 06. 1985 - pozorován u Kosova (Čutka M in MARTIŠKO et al. 1994)

1988-1990 - pravděpodobné hnízdění v oblasti Rounek, Vyskytná, Ježená (Kunstmuller I. in MARTIŠKO et al. 1994)

30. 05. 1989 - 1 M u Batelova (Kunstmuller I. in MARTIŠKO et al. 1994)

1983 - hnízdo mezi Hrbovem a Špinovem (Dobrovolný A. et Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

28. 05. 1984 - 1 F u Kamenné (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

04. 08. 1984 - 3 vyvedená ml. u Kamenné (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

1982 - hnízdo u Hrbova (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

1985 - 1 pár pozorován v hnízdním období u Hrbova (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

1986 - 1 pár pozorován v hnízdním období u Hrbova (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

26. 04. 1987 - 1 M u Hrbova (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

1987 - 1 pár pozorován po celé hnízdní období mezi Hrbovem a Polnou (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

1987 - 1 pár pozorován po celé hnízdní období mezi Brzkovem a Přibyslaví (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

1990 - vícekrát v době hnízdění pozorován pár (i pár + 2 M současně) v oblasti Polná, Hrbov, Brzkov (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

1992 - pravidelná pozorování po 1 páru na dvou lokalitách Polenska (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

Během posledního desetiletí se početnost hnízdících párů snížila a v roce 1991 byl odhad pro jihomoravský region cca 5 párů (MATUŠÍK 1992), přičemž v 70. letech dosahovala celková početnost v jihomoravské části Českomoravské vrchoviny 20-25 hnízdících párů. (MARTIŠKO et al. 1994)

Značný podíl na snížení stavu, respektive nevyhnízdění, má jistě přemnožení divokých prasat (Hladík B.)

 

CEO,§§,CR - Moták lužní (Circus pygargus)

 

Na jižní Moravě hnízdí do cca 400 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

 

§,NT - Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

 

 

66

 

n

n

n

67

n

n

n

 

 

67

¡

¡

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

¡

 

 

§§,NT - Krahujec obecný (Accipiter nisus)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

¡

n

 

 

66

 

n

¡

n

67

¡

n

n

 

 

67

¡

¡

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

Zhruba po roce 1960 došlo ke snížení početnosti. Příčiny současné nevelké početnosti nejsou zcela objasněny. Ani úplné hájení od roku 1972 nepřineslo zlepšení situace (otázka vlivu přímého pronásledování). Je třeba brát v úvahu i kontaminaci potravních řetězců apod. (MARTIŠKO et al. 1994)

 

Káně lesní (Buteo buteo)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

n

 

66

 

n

n

n

67

n

n

n

 

 

67

n

n

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

CEO,§§§,CR - Orel křiklavý (Aquila pomarina)

 

Patrně nelze zcela vyloučit vzácná zahnízdění na Českomoravské vrchovině v minulosti. V letech 1937 a 1959 bylo zjištěno hnízdění u Poličky (Hanzák 1961) a od jara do podzimu 1956 byl pozorován 1 ex. v polesí Mastník u Polné (HLADÍK 1959)

 

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

n

 

66

 

n

n

n

67

n

n

n

 

 

67

n

n

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

CEO,§§§,CR - Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)

 

02. 05. 1931 - 1 M u Záborné (HLADÍK et al. 1959)

 

§§,E - Ostříž lesní (Falco subbuteo)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

 

 

64

 

 

 

n

65

 

 

¡

n

 

65

 

¡

¡

¡

66

 

 

¡

 

 

66

 

 

¡

¡

67

¡

 

n

 

 

67

¡

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPĚT