Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

VII. - Krátkokřídlí (Ralliformes)

 

§§,E - Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

¡

¡

 

64

 

 

 

¡

65

 

n

¡

n

 

65

 

¡

¡

¡

66

 

 

 

n

 

66

 

¡

 

 

67

¡

¡

 

 

 

67

¡

 

 

 

68

 

¡

 

 

 

68

 

¡

¡

 

 

Na Českomoravské vrchovině hnízdí nejvýše na Mělkovickém ryb. /610 m n/m/ (Kunstmuller I. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), na Šumavě se vyskytuje i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Na jižní Moravě hnízdí do cca 600 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

Zjištění chrástalů v době hnízdění: Jihlavsko - Mlýnský ryb. u Stříteže - 1990 (Kunstmuller I.), 1992 (Kunstmuller I.), ryb. Hruškovec - 1989 (Kunstmuller I.), ryb. Kukle - 1981 (Hladík, Dobrovolný) (MARTIŠKO et al. 1994)

Během posledních desetiletí došlo ke snížení početnosti především v důsledku zániků lokalit (vyhrnování rybníků, vysušování bažin ap.) (MARTIŠKO et al. 1994)

 

CEO,§§,CR - Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

¡

¡

65

 

 

 

 

 

65

 

 

¡

 

66

 

 

 

 

 

66

 

¡

 

 

67

 

 

 

 

 

67

¡

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

Na jižní Moravě hnízdí do cca 600 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

19. 05. 1991 - 1 M se ozývá na Chvojnovském rašeliništi (Kunstmuller I. in MARTIŠKO et al. 1994)

 

CSO,§§,VU - Chřástal polní (Crex crex)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

¡

n

 

64

 

 

¡

 

65

 

¡

¡

n

 

65

 

¡

¡

n

66

 

 

 

 

 

66

 

 

¡

 

67

¡

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

¡

 

 

Zjištěni u Polné a Brzkova (HLADÍK 1959, 1987)

Hnízdění doloženo pozorováním 2 ad. a nejméně 3 juv. ex. při sečení ječmene u Záborné (Hladík B.). Hnízdění v kvadrátu 6469 (1986) není na území regionu (Petřík in MARTIŠKO et al. 1994)

17. a 18. 05. 1986 - 1 vol. M u Louček (Čutka M. et Toman A. in MARTIŠKO et al. 1994)

23. 06. 1989 - 1 vol. M u Louček (Čutka M. in MARTIŠKO et al. 1994)

26. 06. 1989 - 1 vol. M u Louček (Čutka M. in MARTIŠKO et al. 1994)

30. 06. 1989 - 1 vol. M u Louček (Čutka M. in MARTIŠKO et al. 1994)

01. 07. 1989 - 1 vol. M u Louček (Čutka M. in MARTIŠKO et al. 1994)

květen až červenec 1989 - 1-2 ozývající se ex. u Rantířova (Kunstmuller I. in MARTIŠKO et al. 1994)

30. 05. 1989 - 1 vol. M na Bradelském vrchu u Hosova (Čutka M. in MARTIŠKO et al. 1994)

31. 05. 1989 - 1 vol. M na Bradelském vrchu u Hosova (Čutka M. in MARTIŠKO et al. 1994)

14. 06. 1989 - 1 vol. M na Bradelském vrchu u Hosova (Čutka M. in MARTIŠKO et al. 1994)

27. 06. 1989 - 1 vol. M na Bradelském vrchu u Hosova (Čutka M. in MARTIŠKO et al. 1994)

07. 07. 1989 - 1 vol. M u Věžničky (Čutka M. in MARTIŠKO et al. 1994)

27. 05. 1990 - 1 vol. M u Ježené (Kunstmuller I. in MARTIŠKO et al. 1994)

20. 05. 1990 - 2 vol. M u Branišova (Kunstmuller I. in MARTIŠKO et al. 1994)

Na jižní Moravě bylo v letech 1981-92 jediné doložené hnízdění a to na Jihlavsku (MARTIŠKO et al. 1994)

Příčiny rychlého vymizení (podobně i v jiných evropslých zemích) nejsou dostatečně objasněny. Jednou z hlavních je jistě vysoušení a rozorávání luk v nížinách. Další může být v urychlení sklizně luk a polí (pozdě hnízdící chřástali nestačí vyvádět mláďata). (MARTIŠKO et al. 1994)

 

NT - Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

¡

n

n

 

65

 

¡

n

n

66

 

¡

n

 

 

66

 

n

n

¡

67

n

n

n

 

 

67

n

¡

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

Hnízdí především v nižších polohách. Na Českomoravské vrchovině vystupuje do 600 m n/m (HLADÍK 1957), na Šumavě se vyskytuje i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Na jižní Moravě hnízdí do cca 600 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

Také na Polensku se stav výrazně snížil, i když na druhé straně zahnízdila v roce 1990 na ryb. Špačák uprostřed Polné (Hladík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

Do roku 1980 druh hojně hnízdil po celém území. Poté bylo registrováno, místy výrazné, snížení početnosti v rybničních oblastech Českomoravské vrchoviny a také na jižní Moravě. Příčiny snížení stavů nejsou jasné. Na jižní Moravě lze uvažovat o likvidaci vhodných lokalit (vyhrnování rybníků, vodohospodářské úpravy apod.) (MARTIŠKO et al. 1994)

 

Lyska černá (Fulica atra)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

n

 

66

 

n

n

n

67

n

n

n

 

 

67

n

n

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

Hnízdí od nížin až do cca 600 m n/m na Českomoravské vrchovině (HLADÍK 1957), na Šumavě se vyskytuje i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

 

ZPĚT