Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

IX. - Měkkozobí (Columbiformes)

 

Holub domácí zdivočelý (Columba livia f. domestica)

 

§§,VU - Holub doupňák (Columba oenas)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

n

n

 

65

 

¡

¡

¡

66

 

 

n

¡

 

66

 

n

n

 

67

 

¡

n

 

 

67

 

n

¡

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

¡

 

 

Pozorování v době hnízdění: Růžená u Roštejna, Roštejnská obora, Nekolův kopec u Řásné, Kloc, Velký Špičák, Loučky, Čertův hrádek, Roháč - Bílý Kámen, Čeřínek - Hutě, Popický vrch, les Špitál u Janovic (MARTIŠKO et al. 1994)

Hlavní příčinou snižování početnosti byl v minulosti úbytek starých porostů a doupných stromů v lesích (MARTIŠKO et al. 1994)

 

Holub hřivnáč (Columba palumbus)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

¡

 

66

 

n

n

n

67

n

n

n

 

 

67

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

¡

 

66

 

¡

n

n

67

n

n

n

 

 

67

n

¡

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

¡

n

n

 

65

 

¡

n

n

66

 

¡

n

¡

 

66

 

¡

n

n

67

n

n

n

 

 

67

¡

 

n

 

68

 

¡

n

 

 

68

 

n

n

 

 

 

ZPĚT