Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

XI. - Sovy (Strigiformes)

 

§§,E - Sova pálená (Tyto alba)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

n

 

64

 

 

n

¡

65

 

 

n

n

 

65

 

n

 

n

66

 

 

n

 

 

66

 

n

 

 

67

 

 

n

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

n

 

 

68

 

 

n

 

 

Na jižní Moravě hnízdí do 400 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

Na Českomoravské vrchovině v okolí Polné bylo v letech 1945-1980 zjištěno hnízdění pouze v letech 1970-72 a pak zase až v letech 1978-79 (ŠŤASTNÝ et al. 1987), během posledního desetiletí je zde výskyt téměř pravidelný (Hladík B. et Dobrovolný A. in MARTIŠKO et al. 1994)

Hlavní příčiny mizení jsou patrně v používání rodenticidů při trávení drobných hlodavců, mizení hnízdních příležitostí (uzavírání vletových otvorů do kostelních věží ap.) a krutých zimách. Nemalé množství sov pálených uhyne každoročně při strážkách s automonily. (MARTIŠKO et al. 1994)

 

§,CD - Výr velký (Bubo bubo)

 

 

do r. 1960

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

¡

n

65

 

 

 

 

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

n

 

66

 

n

n

n

67

 

n

 

 

 

67

n

n

n

 

68

 

n

 

 

 

68

 

n

 

 

 

Na jižní Moravě hnízdí do cca 700 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

Hnízdiště do r. 1970 - Třešťsko, řeka Jihlava v okolí Jihlavy, hrad Roštejn, Praskolesy, Dolní Cerekev, Mrákotín, Mysletice, Salavice, polesí Čeřínek (MARTIŠKO et al. 1994)

Výři jsou často ohrožováni vybíráním mláďat z hnízd (MARTIŠKO et al. 1994)

 

CEO,§§,VU - Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

 

05. 06. 1987 - 1 ex. pozorován u Antonínova Dolu (Kunstmuller I. in MARTIŠKO et al. 1994) - hnízdění v okrese Jihlava zatím nebylo prokázáno

 

§§,E - Sýček obecný (Athene noctua)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

¡

65

 

 

n

¡

 

65

 

¡

n

n

66

 

 

¡

 

 

66

 

¡

 

¡

67

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

n

¡

 

 

68

 

¡

 

 

 

Na jižní Moravě hnízdí do cca 450 m n/m, výše hnízdí jen řídce - asi do 550 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994)

Hlavní příčiny mizení druhu jsou patrně v intenzifikaci zemědělství (používání chemických prostředků), používání rodenticidů při trávení drobných hlodavců, nadměrných stavech drobných šelem a do uřčité míry asi také v úbytku hnízdních příležitostí likvidací rozptýlené zeleně. Uvažuje se také o vlivech klmatických. (MARTIŠKO et al. 1994)

 

Puštík obecný (Strix aluco)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

 

 

66

 

¡

n

n

67

¡

n

n

 

 

67

¡

n

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

¡

 

 

Kalous ušatý (Asio otus)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

n

 

66

 

n

n

n

67

n

n

n

 

 

67

 

 

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

CEO,§§,VU - Sýc rousný (Aegolius funereus)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

65

 

¡

¡

 

66

 

 

 

 

 

66

 

¡

 

 

67

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

ZPĚT