Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

XIV. - Srostloprstí (Coraciiformes)

 

CEO,§§,VU - Ledňáček říční (Alcedo atthis)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

¡

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

¡

n

¡

 

66

 

¡

¡

n

67

 

¡

 

 

 

67

¡

¡

¡

 

68

 

 

¡

 

 

68

 

n

¡

 

 

Během posledních desetiletí došlo k výraznému snížení početnosti a vymizení z řady dřívějších hnízdišť v důsledku regulačních úprav toků (mizení kolmých břehů) a znečišťování vod (úbytek potravních zdrojů) (MARTIŠKO et al. 1994)

 

§§,CR - Vlha pestrá (Merops apiaster)

 

Na jižní Moravě hnízdí do cca 350-400 m n/m (MARTIŠKO et al. 1994) - v okrese Jihlava nikdy nehnízdila

 

CEO,§§§,CR - Mandelík hajní (Coracias garruslus)

 

31. 05. 1946 - u Věžničky u Polné (HLADÍK 1959)

14. 06. 1946 - u Věžničky u Polné (HLADÍK 1959)

 

§§,E - Dudek chocholatý (Upupa epops)

 

 

do r. 1980

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

n

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

Hlavní příčiny mizení dudků je patrně nutné hledat především v otázce potravní nabídky, zásadně omezované rozoráváním luk a pastvin, chemizací a intenzifikací zemědělství apod. (MARTIŠKO et al. 1994)

 

ZPĚT