Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

XV. - Šplhavci (Piciformes)

 

§§,VU - Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

¡

 

64

 

 

n

¡

65

 

¡

n

n

 

65

 

¡

¡

n

66

 

n

¡

 

 

66

 

 

 

 

67

 

¡

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

n

 

 

 

68

 

 

 

 

 

Na jižní Moravě hnízdí do 400-500 m n/m, výše jen vzácně (MARTIŠKO et al. 1994)

Příčiny snižování početnosti nejsou známé (snad úbytek starých zahrad a sadů, rozorávání luk a pastvin, zimoviště apod.) (MARTIŠKO et al. 1994)

 

CEO,LC - Žluna šedá (Picus canus)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

¡

¡

 

64

 

 

 

 

65

 

¡

 

 

 

65

 

¡

¡

 

66

 

¡

 

 

 

66

 

¡

n

n

67

 

 

 

 

 

67

¡

 

¡

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

LC - Žluna zelená (Picus viridis)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

¡

n

66

 

n

n

n

 

66

 

¡

n

n

67

¡

¡

n

 

 

67

¡

¡

n

 

68

 

 

n

 

 

68

 

n

¡

 

 

Během 80. let výrazné snížení početnosti na Polensku (Hldadík B. in MARTIŠKO et al. 1994)

 

CEO,LC - Datel černý (Dryocopus martius)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

n

 

66

 

n

n

n

67

¡

¡

n

 

 

67

¡

¡

n

 

68

 

 

n

 

 

68

 

¡

¡

 

 

Strakapoud velký (Dendrocopos major)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

n

n

 

64

 

 

n

n

65

 

n

n

n

 

65

 

n

n

n

66

 

n

n

n

 

66

 

n

n

n

67

¡

n

n

 

 

67

n

¡

n

 

68

 

n

n

 

 

68

 

n

n

 

 

CEO,§,VU - Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

 

 

1973 - 1977

 

 

1981 - 1992

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

 

 

 

64

 

 

¡

 

65

 

 

 

 

 

65

 

 

¡

 

66

 

 

 

 

 

66

 

¡

¡

 

67

 

 

 

 

 

67

 

 

¡

 

68

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

Na Českomoravské vrchovině byly páry pozorovány u Vysokého Kamene - 661 m n/m a v zalesněném komplexu Čeřínek - 761 m n/m (Kunsmuller I. in ŠŤASTNÝ et al. 1996)

V posledních deseti letech se druh šíří do vyšších poloh Českomoravské vrchoviny, i když doklad o hnízdění chybí. Hnízdní stavy ohrožuje úbytek starých listnatých porostů (MARTIŠKO et al. 1994)

 

NT - Strakapoud malý (Dendrocopos minor)

 

 

1973 - 1977

 

 

1985 - 1989

 

57

58

59

60

 

 

57

58

59

60

64

 

 

¡

¡

 

64

 

 

n

¡

65

 

¡

¡

 

 

65

 

n

n

¡

66

 

 

 

 

 

66

 

¡

n

n

67

 

 

 

 

 

67

 

 

¡

 

68

 

 

 

 

 

68

 

¡

¡

 

 

Na Českomoravské vrchovině hnízdí jen na okrajích, do 300 - 400 m n/m (HLADÍK et al. 1959), v ČR jsou známa i výše položená hnízdiště (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Na jižní Moravě hnízdí do cca 500 m n/m, během posledního desetiletí probíhá rozšiřování do vyšších poloh Českomoravské vrchoviny (MARTIŠKO et al. 1994)

Během posledního desetiletí probíhá rozšiřování do vyšších poloh Českomoravské vrchoviny (MARTIŠKO et al. 1994)

 

CEO,§§,E - Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

 

[6758] 23. 03. 1977 - 1 M dlabal na suchém smrku v lesním porostu u PP Mrhatina u Lhotky (Slavík B., Laštovička Z. et Lafuntál in kartotéka Muzea Vysočiny v Jihlavě, SLAVÍK 1982) - jediné pozorování tohoto druhu v okrese JIhlava

 

 

ZPĚT