Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

XVI. - Pěvci (Passeriformes)

 

§,E - Chocholouš obecný (Galerida cristata)

CEO,§§,E - Skřivan lesní (Lullula arborea)

Skřivan polní (Alauda arvensis)

§,LC - Břehule říční (Riparia riparia)

Nejvýše položená hnízdiště v ČR jsou v Budějovické pánvi - 400-450 m n/m (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

§,LC - Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Jiřička obecná (Delichon urbica)

CEO,§§,CR - Linduška úhorní (Anthus campestris)

Linduška lesní (Anthus trivialis)

Linduška luční (Anthus pratensis)

§§,E - Konipas luční (Motacilla flava)

Konipas horský (Motacilla cinerea)

Konipas bílý (Motacilla alba)

CD - Skorec vodní (Cinclus cinclus)

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

§,LC - Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

CEO,§§,E - Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

LC - Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

§,LC - Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

§,CD - Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)

Na Moravě hnízdí zhruba do 600 m n/m (HUDEC 1957 in ŠŤASTNÝ et al. 1996), je znám výskyt i z výše položených míst, dříve hnízdíval i ve vyšších polohách (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

§§,E - Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)

§§,VU - Kos horský (Turdus torquatus)

Kos černý (Turdus merula)

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

§§,CR - Drozd cvrčala (Turdus iliacus)

Drozd brávník (Turdus viscivorus)

Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Na Českomoravské vrchovině hnízdí do 600 m n/m (Pelz in ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR jsou známa i výše položená hnízdiště (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

Na Českomoravské vrchovině hnízdí u Žďáru nad Sázavou do 600 - 650 m n/m (Hladík B. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR jsou známa i výše položená hnízdiště (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

§,VU - Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)

V ČR hnízdí do 500 m n/m /jihočeská rybniční pánev, okolí Náměště nad Oslavou/ (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

CSO - Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola)

Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)

Nejvýše položená hnízdiště v ČR jsou známa z Českomoravské vrchoviny, kde hnízdí na rybnících v okolí Bohdalova a Nového Veselí ve výšce téměř 600 m n/m (Hladík B.), a od r. 1987 i na ryb. Trnka u Nového Města na Moravě - 643 m n/m (Eleder P. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), na Šumavě se vyskytuje na Lipně u Nové Pece a Želnavy v 730 m n/m (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)

Na Českomoravské vrchovině byl zjištěn do 639 m n/m (Eleder P. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR byl zjištěn i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)

Na Českomoravské vrchovině hnízdí do 590 m n/m na rybnících v okolí Bohdalova a Nového Veselí (Hladík B.) a od r. 1987 dokonce do 643 m n/m na rybnících Trnka a Křivka (Eleder P. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), na Šumavě byli zpívající samci pozorování i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

§§,E - Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

Na Českomoravské vrchovině vystupuje do 590 m n/m (Hladík B.), v posledních letech však až do 643 m n/m - ryb. Trnka u Nového Města na Moravě (Eleder P. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), Také v Brdech na Padrťských rybnících jej Zavadil nalezl v 640 m n/m. (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

CEO,§§,VU - Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

CR - Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)

Budníček menší (Phylloscopus collybita)

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Králíček obecný (Regulus regulus)

Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)

§,LC - Lejsek šedý (Muscicapa striata)

CEO,§§,VU - Lejsek malý (Ficedula parva)

Na Českomoravské vrchovině byla objevena nová hnízdiště od 500 do 714 m n/m (Kunstmuller I. in ŠŤASTNÝ et al. 1996)

CEO - Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)

Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

Na Českomoravské vrchovině hnízdí ještě na Polensku kolem 500 m n/m, ve výše položených místech na Žďársku však nebyl zjištěn (Hladík B. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR jsou známa i výše položená hnízdiště (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

§§,E - Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

Sýkora babka (Parus palustris)

Sýkora lužní (Parus montanus)

Sýkora parukářka (Parus cristatus)

Sýkora uhelníček (Parus ater)

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)

Sýkora koňadra (Parus major)

Brhlík lesní (Sitta europaea)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

Oproti minulému Atlasu přibyl i na Českomoravské vrchovině, odkud dříve znali Hladík a kol. 1958 doklad o výskytu jen u Havlíčkova Brodu /400 - 450 m n/m/ (in ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR jsou známa i výše položená hnízdiště (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

§,LC - Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

Na Českomoravské vrchovině se v r. 1985 dostal ve Žďárských vrších do 590 m n/m (Eleder 1985) a 630 m n/m (Eleder in ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR jsou známa i výše položená hnízdiště (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

§§ - Žluva hajní (Oriolus oriolus)

CEO,§,CD - Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

CEO,§§,EW - Ťuhýk menší (Lanius minor)

§,VU - Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

§§,CR - Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

Straka obecná (Pica pica)

Na Českomoravské vrchovině vystupuje do 700 m n/m (Martiško et al. v tisku in ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR jsou známa i výše položená hnízdiště (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

§.LC - Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)

§§,E - Kavka obecná (Corvus monedula)

Na Českomoravské vrchovině hnízdí do 800 m n/m (Hladík B. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR jsou známa takto vysoko položená hnízdiště ještě v Krkonoších (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

VU - Havran polní (Corvus frugilegus)

Vrána obecná (Corvus corone)

§,NT - Krkavec velký (Corvus corax)

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

Vrabec domácí (Passer domesticus)

Vrabec polní (Passer montanus)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

Čížek lesní (Carduelis spinus)

Na Českomoravské vrchovině u Polné bylo zjištěno v průběhu 18 let hnízdění pouze v jediném roce (HLADÍK B. 1965, ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR jsou známa i výše položená hnízdiště (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Konopka obecná (Carduelis cannabina)

LC - Čečetka obecná (Carduelis flammea)

Křivka obecná (Loxia curvirostra)

§,E - Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)

Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Na Českomoravské vrchovině patří mezi řídké druhy nebo úplně chybí, i když byl nalezen hnízdící až do 580 m n/m (Hladík B. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), v ČR jsou známa i výše položená hnízdiště (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

Strnad obecný (Emberiza citrinella)

CEO,§§§,E - Strnad zahradní (Emberiza hortulana)

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

Na Českomoravské vrchovině hnízdí až do 600 m n/m (Hladík B. in ŠŤASTNÝ et al. 1996), na Šumavě hnízdí i výše (ŠŤASTNÝ et al. 1996)

§§§,E - Strnad luční (Miliaria calandra)

 

ZPĚT