Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava

sestavil: Vojtěch Kodet

 

podle knih:

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

XVII. - Literatura

Literatura:

CANON H., 1927: Tiere der Heimat. Ein Beitrag zur Tiergeographie des böhmisch-märischen Höhonzuges (Zvířata domoviny. Příspěvek k zeměpisu zvířat Českomoravské vrchoviny). Iglau, Deutcher Volksbildungsverein, 189 s.

DUFEK Z., 1963: Mizení a vymizení tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) a možnosti jeho opětné aklimatizace se zvláštním zřetelem na Českomoravskou vysočinu. Zprávy MOS 1963: 42-43

ELEDER P., 1985: Zprávy ČSO 27, s. 3

HANZÁK J., 1961: Ke hnízdění orlů křiklavých (Aquila pomarina) na Českomoravské vysočině. Zprávy ČSOS 7: 40-41

HLADÍK B., 1957: Ptactvo rybníků okolí Bohdalova a Nového Veselí. Vlastivědný sborník Vysočiny 1, s. 145 - 152

HLADÍK B., 1965: Sylvia 17, s. 216

HLADÍK B., 1965: Zoologické listy 14, s. 29

HLADÍK B., 1987: Změny v ptactvu širšího okolí Polné v letech 1942 - 1981. Zprávy MOS 45, s. 7 - 32

HLADÍK B., SLAVÍK B., SEMRÁD B., KUČERA J., 1958: Ptáci střední části Českomoravské vysočiny - I. část. Vlastivědný sborník Vysočiny 2, s. 123-153

HLADÍK B., SLAVÍK B., SEMRÁD B., KUČERA J., 1959: Ptáci střední části Českomoravské vysočiny - II. část. Vlastivědný sborník Vysočiny 3, s. 131-157

HUDEC K. et al., 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3. Academia Praha

HUDEC K. et al., 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. Academia Praha

HUDEC K., ČERNÝ W. et al., 1977: Fauna ČSSR. Ptáci 2. Academia, Praha

HUDEC K., CHYTIL J., ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., 1995: Ptáci České republiky. Sylvia 31, s. 97 - 152

KUNSTMULLER I., 1993: Hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) na Českomoravské vysočině. Moravský ornitolog 1, s. 4

MARTIŠKO J. et al., 1994: Hnízdní rozšíření ptáků - Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. Moravské zemské muzeum a ČSOP ZO Pálava, Brno, 237 s.

PLACHETKA K., 1934: Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v zemi Moravskoslezské v roce 1934. Sb. zool. odd. Nár. muz. Praha 1: 22-23

PLACHETKA K., 1938: Zpráva o stavu čápa bílého (Ciconia ciconia) a čápa černého (Ciconia nigra) v zemi Moravskoslezské v roce 1937. Sylvia 3: 48-50

ROMANSKÝ M., 1992: Hnízdní rozšíření a změny početnosti racka chechtavého (Larus ridibundus) a motáka pochopa (Circus aeruginosus) v Jihomoravském kraji. Dipl. práce, VŠZ Brno.

SLAVÍK B., 1958: Rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) v Jihlavském kraji v letech 1955 - 1958. Vlastivědný sborník Vysočiny 2, s. 155 - 170

SLAVÍK B., 1982: Příspěvek k avifauně Jihlavských vrchů. Zprávy MOS 40, s. 43 - 53

SLAVÍK B., 1985: První zjištěný pokus o hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Jihlavsku. Zprávy MOS 43, s. 127 - 130

ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K., 1996: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. H&H, 457 s.

 

ZPĚT