Ptactvo Jihlavska

© Vojtěch Kodet

vojtech.kodet@email.cz

 

 

Ledňáček říční

(Alcedo atthis)

 

 

Zpět na úvodní stránku

 

Archiv dokumentů

Publikováno online:

·   Kodet V., 2000: Hnízdní rozšíření ptáků v okrese Jihlava. Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (datum citování).

·   Kodet V., 2001: Ornitologická bibliografie Jihlavska. Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (datum citování).

·   Kodet V., 2002: Seznam ornitologicky cenných lokalit Jihlavska. Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (datum citování).

·   Kodet V., 2004: Chráněné, ohrožené a lokálně vzácnější druhy živočichů Jihlavska a Telčska (okres Jihlava). Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (datum citování).

·  Kodet V., 2004: Chráněné, ohrožené a lokálně vzácnější druhy rostlin Jihlavska a Telčska (okres Jihlava). Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (datum citování).

·  Kodet V., 2004: Návrh českého názvosloví podřádů a podčeledí ptáků světa. Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (datum citování).

·  Kodet V., 2004: Doplněk českého názvosloví k Seznamu ptáků Jihlavska. Ptactvo Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (datum citování).

·   Kodet V. et Liška V., 2003: Hnízdění Čápa bílého v okrese Jihlava. Čápi Jihlavska [online], dostupné z: http://ptactvojihlavska.tk, cit. (datum citování).

 

Publikováno tiskem (lze zakoupit v Muzeu Vysočiny v Jihlavě):

·  Kodet V., 2003: Seznam ptáků (Aves) Jihlavska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 137 - 151, ISBN 80-86382-09-5.

·  Kodet V. et Kunstmüller I., 1999: Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1998. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 14: 193 - 204, ISBN 80-901715-7-5.

·  Kodet V. et Kunstmüller I., 2001: Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 1999. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 293 - 321, ISBN 80-86382-05-2.

·  Kodet V. et Kunstmüller I., 2003: Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v letech 2000 a 2001. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 223 - 238, ISBN 80-86382-09-5.

·  Kodet V. et Kunstmüller I., 2005: Ornitologická pozorování na Jihlavsku v letech 2002 a 2003. - Acta rerum naturalium, Jihlava, 1: 131 - 149, ISBN 80-86382-14-1.

·  Kunstmüller I. et Kodet V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. - ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava, 220 s., ISBN 80-86382-16-8.