Návrh českého názvosloví podřádů a podčeledí ptáků světa

 

Vojtěch Kodet

LP 2004

 

Kontakt na autora: Vojtěch Kodet, S. K. Neumanna 4, 586 01 Jihlava, e-mail: vojtech.kodet@email.cz

 

Doporučená citace:

KODET V., 2004: Návrh českého názvosloví podřádů a podčeledí ptáků světa in Ptactvo Jihlavska. Webové stránky na adrese http://ptactvojihlavska.webzdarma.cz, ze dne (datum stažení).

               

V roce 2003 vyšlo české názvosloví ptáků světa (HUDEC et al. 2003), kde jsou uvedeny české názvy řádů, čeledí a druhů. Zde předkládám částečný návrh českého názvosloví podřádů a podčeledí, aby bylo názvosloví kompletní.

 

Nezabývám se zde systematikou. Na systematické zařazení ptáků do vyšších taxonomických jednotek neexistuje jednotný názor. Předkládám zde obecnější pravidla, jak názvy podřádů a podčeledí tvořit. Uvádím příklady pro nepěvce (Non-Passeriformes) na soustavě, která je použita v českém názvosloví ptáků světa, kde je převzata soustava z Handbook of the Birds of the World (DEL HOYO et al. 1992-2002). U názvů, které zatím nebyly vytvořeny, jsou uvedeny otazníky (uvítám návrhy).

 

České názvy podřádů a podčeledí by se měly tvořit jednotně pomocí koncovek, obdobně jako čeledě (-ovití):

 

podřád:

koncovka

-ovci

podčeleď:

koncovka

-oví

 

 

Koncovku pro podčeleď jsem volil obdobně jako se používá u rostlin, např. čeleď Růžovité, podčeledě Růžové, Třešňové. Rostliny mají koncovky (čeleď, podčeleď) -ovité, -ové a ptáci by mohli mít koncovky -ovití, -oví. Samozřejmě mohou existovat výjimky, ale raději bych se jim vyhýbal. Zavedené názvy ponechávám (podřády pěvců Křikaví, Zpěvní). Další výjimkou je podřád Vlhy, protože vlhovci jsou již mezi pěvci.

 

Jsem zastáncem používání velkých začátečních písmen u českých názvů vyšších taxonů i u českých názvů jednotlivých druhů, respektive aby bylo možné psát velké nebo malé začáteční písmeno podle uvážení autora.

 

Literatura:

DEL HOYO et al., 1992-2002: Handbook of the Birds of the World. Lynx Edicions, Barcelona.

HUDEC K. et al., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. Muzeum Komenského v Přerově. 462 pp.

                      

České názvosloví vyšších taxonů ptáků světa (u podřádů a podčeledí se jedná o návrh)

 

Řád:

EPYORNISI

AEPYORNITHIFORMES

Čeleď:

Epyornisovití

Aepyornithidae

Řád:

PŠTROSI

STRUTHIONIFORMES

Podřád:

PŠTROSOVCI

STRUTHIONES

Čeleď:

Pštrosovití

Struthionidae

Podřád:

NANDUOVCI

RHEAE

Čeleď:

Nanduovití

Rheidae

Podřád:

KASUÁROVCI

CASUARII

Čeleď:

Kasuárovití

Casuariidae

Čeleď:

Emuovití

Dromaiidae

Čeleď:

Moovití

Dinornithidae

Podřád:

KIVIOVCI

APTERYGES

Čeleď:

Kiviovití

Apterygidae

Řád:

TINAMY

TINAMIFORMES

Čeleď:

Tinamovití

Tinamidae

Řád:

TUČŇÁCI

SPHENISCIFORMES

Čeleď:

Tučňákovití

Spheniscidae

Řád:

POTÁPLICE

GAVIIFORMES

Čeleď:

Potáplicovití

Gaviidae

Řád:

POTÁPKY

PODICIPEDIFORMES

Čeleď:

Potápkovití

Podicipedidae

Řád:

TRUBKONOSÍ

PROCELLARIIFORMES

Čeleď:

Albatrosovití

Diomedeidae

Čeleď:

Buřňákovití

Procellariidae

Čeleď:

Buřňáčkovití

Hydrobatidae

Čeleď:

Buřníkovití

Pelecanoididae

Řád:

VESLONOZÍ

PELECANIFORMES

Podřád:

FAETONOVCI

PHAETHONTES

Čeleď:

Faetonovití

Phaethontidae

Podřád:

PELIKÁNOVCI

PELECANI

Čeleď:

Pelikánovití

Pelecanidae

Čeleď:

Terejovití

Sulidae

Čeleď:

Kormoránovití

Phalacrocoracidae

Čeleď:

Anhingovití

Anhingidae

Čeleď:

Fregatkovití

Fregatidae

Řád:

BRODIVÍ

CICONIIFORMES

Podřád:

VOLAVKOVCI

ARDEAE

Čeleď:

Volavkovití

Ardeidae

Podčeleď:

Volavkoví

Ardeinae

Podčeleď:

Kvakošoví

Nycticoracinae

Podčeleď:

?????

Tigrisomatinae

Podčeleď:

Bukačoví

Botaurinae

Podřád:

KLADIVOUŠOVCI

SCOPI

Čeleď:

Kladivoušovití

Scopidae

Podřád:

ČÁPOVCI

CICONIAE

Čeleď:

Čápovití

Ciconiidae

Čeleď:

Člunozobcovití

Balaenicipitidae

Čeleď:

Ibisovití

Threskiornithidae

Podčeleď:

Ibisoví

Threskiornithinae

Podčeleď:

Kolpíkoví

Plataleinae

Řád:

PLAMEŇÁCI

PHOENICOPTERIFORMES

Čeleď:

Plameňákovití

Phoenicopteridae

Řád:

VRUBOZOBÍ

ANSERIFORMES

Podřád:

KAMIŠOVCI

ANHINAE

Čeleď:

Kamišovití

Anhimidae

Podřád:

KACHNOVCI

ANSERES

Čeleď:

Kachnovití

Anatidae

Podčeleď:

Husovcoví

Anseranatinae

Podčeleď:

Husoví

Anserinae

Podčeleď:

Kachnoví

Anatinae

Řád:

DRAVCI

FALCONIFORMES

Podřád:

KONDOROVCI

CATHARTAE

Čeleď:

Kondorovití

Cathartidae

Podřád:

JESTŘÁBOVCI

ACCIPITRES

Čeleď:

Orlovcovití

Pandionidae

Čeleď:

Jestřábovití

Accipitridae

Podřád:

HADILOVOVCI

SAGITTARII

Čeleď:

Hadilovovití

Sagittariidae

Podřád:

SOKOLOVCI

FALCONES

Čeleď:

Sokolovití

Falconidae

Podčeleď:

Čimangoví

Polyborinae

Podčeleď:

Sokoloví

Falconinae

Řád:

HRABAVÍ

GALLIFORMES

Podřád:

TABONOVCI

MEGAPODII

Čeleď:

Tabonovití

Megapodiidae

Podřád:

HOKOVCI

CRACI

Čeleď:

Hokovití

Cracidae

Podčeleď:

Guanoví

Penelopinae

Podčeleď:

Hokoví

Cracinae

Podřád:

BAŽANTOVCI

PHASIANI

Čeleď:

Krocanovití

Meleagridae

Čeleď:

Tetřevovití

Tetraonidae

Čeleď:

Křepelovití

Odontophoridae

Čeleď:

Bažantovití

Phasianidae

Podčeleď:

Koroptvoví

Perdicinae

Podčeleď:

Bažantoví

Phasianinae

Čeleď:

Perličkovití

Numididae

Řád:

HOACINOVÉ

OPISTHOCOMIFORMES

Čeleď:

Hoacinovití

Opisthocomidae

Řád:

KRÁTKOKŘÍDLÍ

GRUIFORMES

Podřád:

MESITOVCI

MESITORNITHES

Čeleď:

Mesitovití

Mesitornithidae

Podřád:

PEREPELOVCI

TURNICES

Čeleď:

Perepelovití

Turnicidae

Podřád:

JEŘÁBOVCI

GRUES

Čeleď:

Jeřábovití

Gruidae

Podčeleď:

?????

Balearicinae

Podčeleď:

Jeřáboví

Gruinae

Čeleď:

Kurlanovití

Aramidae

Čeleď:

Trubačovití

Psophiidae

Čeleď:

Chřástalovití

Rallidae

Podřád:

CHŘÁSTALCOVCI

HELIORNITHES

Čeleď:

Chřástalcovití

Heliornithidae

Podřád:

KAGUOVCI

RHYNOCHETI

Čeleď:

Kaguovití

Rhynochetidae

Podřád:

SLUNATCOVCI

EURYPYGAE

Čeleď:

Slunatcovití

Eurypygidae

Podřád:

SERIEMOVCI

CARIAMAE

Čeleď:

Seriemovití

Cariamidae

Podřád:

DROPOVCI

OTIDES

Čeleď:

Dropovití

Otididae

Řád:

DLOUHOKŘÍDLÍ

CHARADRIIFORMES

Podřád:

KULÍKOVCI

CHARADRII

Čeleď:

Ostnákovití

Jacanidae

Čeleď:

Slučicovití

Rostratulidae

Čeleď:

Pobřežníkovití

Dromadidae

Čeleď:

Ústřičníkovití

Haematopodidae

Čeleď:

Srpatkovití

Ibidorhynchidae

Čeleď:

Tenkozobcovití

Recurvirostridae

Čeleď:

Dytíkovití

Burhinidae

Čeleď:

Ouhorlíkovití

Glareolidae

Podčeleď:

Běhulíkoví

Cursoriinae

Podčeleď:

Ouhorlíkoví

Glareolinae

Čeleď:

Kulíkovití

Charadriidae

Podčeleď:

Čejkoví

Vanellinae

Podčeleď:

Kulíkoví

Charadriinae

Podčeleď:

?????

Pluvianellinae

Čeleď:

Slukovití

Scolopacidae

Podčeleď:

Slukoví

Scolopacinae

Podčeleď:

Bekasinoví

Gallinagininae

Podčeleď:

Vodoušoví

Tringinae

Podčeleď:

Kameňáčkoví

Arenariinae

Podčeleď:

Jespákoví

Calidrinae

Podčeleď:

Lyskonohoví

Phalaropodinae

Čeleď:

Dropíkovití

Pedionomidae

Čeleď:

Písečníkovití

Thinocoridae

Čeleď:

Štítonosovití

Chionidae

Podřád:

RACKOVCI

LARI

Čeleď:

Chaluhovití

Stercorariidae

Čeleď:

Rackovití

Laridae

Čeleď:

Rybákovití

Sternidae

Čeleď:

Zobounovití

Rynchopidae

Podřád:

ALKOVCI

ALCAE

Čeleď:

Alkovití

Alcidae

Řád:

STEPOKUROVÉ

PTEROCLIFORMES

Čeleď:

Stepokurovití

Pteroclidae

Řád:

MĚKKOZOBÍ

COLUMBIFORMES

Čeleď:

Drontovití

Raphidae

Čeleď:

Holubovití

Columbidae

Podčeleď:

Holuboví

Columbinae

Podčeleď:

?????

Otidiphapinae

Podčeleď:

?????

Gourinae

Podčeleď:

?????

Didunculinae

Podčeleď:

?????

Treroninae

Řád:

PAPOUŠCI

PSITTACIFORMES

Čeleď:

Kakaduovití

Cacatuidae

Podčeleď:

?????

Calyptorhynchinae

Podčeleď:

?????

Cacatuinae

Podčeleď:

Koreloví

Nymphicinae

Čeleď:

Papouškovití

Psittacidae

Podčeleď:

Lorioví

Loriinae

Podčeleď:

Papouškoví

Psittacinae

Řád:

KUKAČKY

CUCULIFORMES

Podřád:

TURAKOVCI

MUSOPHAGAE

Čeleď:

Turakovití

Musophagidae

Podčeleď:

?????

Corythaeolinae

Podčeleď:

?????

Musophaginae

Podřád:

KUKAČKOVCI

CUCULI

Čeleď:

Kukačkovití

Cuculidae

Podčeleď:

Kukačkoví

Cuculinae

Podčeleď:

?????

Phaenicophaeinae

Podčeleď:

?????

Coccyzinae

Podčeleď:

?????

Crotophaginae

Podčeleď:

?????

Neomorphinae

Řád:

SOVY

STRIGIFORMES

Čeleď:

Sovovití

Tytonidae

Podčeleď:

Sovoví

Tytoninae

Podčeleď:

?????

Phodilinae

Čeleď:

Puštíkovití

Strigidae

Podčeleď:

Puštíkoví

Striginae

Podčeleď:

Kulíškoví

Surniinae

Podčeleď:

Kalousoví

Asioninae

Řád:

LELKOVÉ

CAPRIMULGIFORMES

Podřád:

GVAČAROVCI

STEATORNITHES

Čeleď:

Gvačarovití

Steatornithidae

Podřád:

LELKOVCI

CAPRIMULGI

Čeleď:

Lelčíkovití

Aegothelidae

Čeleď:

Lelkounovití

Podargidae

Podčeleď:

?????

Podarginae

Podčeleď:

?????

Batrachostominae

Čeleď:

Potuovití

Nyctibiidae

Čeleď:

Lelkovití

Caprimulgidae

Podčeleď:

?????

Chordeilinae

Podčeleď:

Lelkoví

Caprimulginae

Řád:

SVIŠŤOUNI

APODIFORMES

Podřád:

RORÝSOVCI

APODI

Čeleď:

Rorýsovití

Apodidae

Podčeleď:

?????

Cypseloidinae

Podčeleď:

Rorýsoví

Apodinae

Čeleď:

Klechovití

Hemiprocnidae

Podřád:

KOLIBŘÍKOVCI

TROCHILI

Čeleď:

Kolibříkovití

Trochilidae

Podčeleď:

?????

Phaethornithinae

Podčeleď:

?????

Trochilinae

Řád:

MYŠÁCI

COLIIFORMES

Čeleď:

Myšákovití

Coliidae

Podčeleď:

?????

Coliinae

Podčeleď:

?????

Urocoliinae

Řád:

TROGONI

TROGONIFORMES

Čeleď:

Trogonovití

Trogonidae

Podčeleď:

?????

Apalodermatinae

Podčeleď:

?????

Harpactinae

Podčeleď:

?????

Trogoninae

Řád:

SROSTLOPRSTÍ

CORACIIFORMES

Podřád:

LEDŇÁČKOVCI

ALCEDINES

Čeleď:

Ledňáčkovití

Alcedinidae

Podčeleď:

?????

Halcyoninae

Podčeleď:

Ledňáčkoví

Alcedininae

Podčeleď:

Rybaříkoví

Cerylinae

Čeleď:

Todiovití

Todidae

Čeleď:

Momotovití

Momotidae

Podřád:

VLHY

MEROPES

Čeleď:

Vlhovití

Meropidae

Podřád:

MANDELÍKOVCI

CORACII

Čeleď:

Mandelíkovití

Coraciidae

Čeleď:

Kurolcovití

Brachypteraciidae

Čeleď:

Kurolovití

Leptosomidae

Podřád:

DUDKOVCI

BUCEROTES

Čeleď:

Dudkovití

Upupidae

Čeleď:

Dudkovcovití

Phoeniculidae

Podčeleď:

?????

Phoeniculinae

Podčeleď:

?????

Rhinopomastinae

Čeleď:

Zoborožcovití

Bucerotidae

Podčeleď:

?????

Bucorvinae

Podčeleď:

?????

Bucerotinae

Řád:

LESKOVCI

GALBULIFORMES

Čeleď:

Leskovcovití

Galbulidae

Čeleď:

Lenivkovití

Bucconidae

Řád:

ŠPLHAVCI

PICIFORMES

Čeleď:

Vousákovití

Capitonidae

Podčeleď:

?????

Trachyphoninae

Podčeleď:

?????

Lybiinae

Podčeleď:

?????

Calorhamphinae

Podčeleď:

?????

Megalaimatinae

Podčeleď:

?????

Capitoninae

Podčeleď:

?????

Semnornithinae

Čeleď:

Tukanovití

Ramphastidae

Čeleď:

Medozvěstkovití

Indicatoridae

Podčeleď:

?????

Prodotiscinae

Podčeleď:

?????

Indicatorinae

Čeleď:

Datlovití

Picidae

Řád:

PĚVCI

PASSERIFORMES

Podřád:

KŘIKAVÍ

DEUTERO-OSCINES

Podřád:

LYROCHVOSTOVCI

MENURAE

Podřád:

ZPĚVNÍ

OSCINES

 

 

Zpět do archivu  ---  Zpět na úvodní stránku